privacy verklaring

 Uw privacy is voor Kinderboerderij engbergen van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet.
Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken.
In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website van Kinderboerderij Engbergen allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Kinderboerderij engbergen. 

 Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw  persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.
We delen gegevens met de volgende partijen, * • Facebook * • Google

Contact
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, adres en telefoonnummer.
Deze hebben wij nodig vanwege het contact dat we met u hebben.
Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.


Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

op onze website zijn social media buttons opgenomen.
Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Onze website gebruikt cookies.
Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen.
Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.
Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen.
Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.
Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.
Zie de contactgegevens op de contactpagina

. U hebt de volgende rechten: *
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen *
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben *
• het laten corrigeren van fouten *
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens *
• intrekken van toestemming *
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

De kinderboerderij verwerkt gegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres) van de vrijwilligers in een bestand ten behoeve van administratieve doeleinden en communicatie. De gegevens zijn beveiligd door beveiligingssoftware. Alleen de bestuursleden die deze gegevens nodig hebben, hebben toegang. Deze maatregelen achten wij passend voor een veilig gebruik van de gegevens. Voor informatie en vragen kun je je wenden tot secretariaat.kb.engbergen@gmail.com

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.