De Hollandse Kropper

De Hollandse kropper is een zwaar bevederde duif van een fors type.
De Hollandse kropper is één van de oudste duivenrassen van Nederland en West-Europa.
Dit ras kwam al rond 1600 in ons land voor.
Het is een actieve duif met een bedaard karakter.